English
Deutsch
[./45alhomepag.html]
[./page_1pag.html]
[./page_2pag.html]
[./page_3pag.html]
[./page_4pag.html]
[./page_12pag.html]
[./page_5pag.html]
[./page_12pag.html]
[mailto:sa-ko@sa-ko.sk]
SA-KO WOOD s.r.o. - Výroba drevených obalov a paliet
[./page_2pag.html]
[./page_8pag.html]
[./page_9pag.html]
[./page_10pag.html]
[./page_11pag.html]
FYTO Výrobky
Všetky FYTO výrobky sa tepelne sterilizujú v teplovzdušnej plnoautomatickej sušiarni reziva a chemicky ošetrujú účinnou látkou, podľa daných noriem kontrolného úradu.
FYTO IPPC(Fumigované) PALETY Taktiež sme vlastníkmi certifikátu na výrobu fumigovaných (FYTO) výrobkov podľa normy FAO ISPM 15, shválené Ústredným, kontrolným a skušobným ústavom poľnohospodárstva, odbor ochrany rastlín. FYTO palety sú tepelne spracované a chemicky ošetrené, čím sú pripravené na vývoz do celého sveta. Palety sa označujú znakom IPPC a číslom, ktorý je zapísaný v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru.
FYTO IPPC(Fumigované) BEDNE
[mailto:sa-ko@sa-ko.sk]
Copyright © SA-KO WOOD s.r.o., 2012, sa-ko@sa-ko.sk
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Presný čas - . Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com